مهندسين مشاور
مقياس ترسيم

ـ شعبه نمايندگي بازاريابي و فروش محصولات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح كشوردراستان آذربايجان شرقي

ـ همكار صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

ـ عضو رسمي جامعه نقشه برداران ايران

ـ عضو رسمي انجمن صنفي مهندسين مشاوراستان آذربايجان شرقي و دفتر نمايندگي جامعه مهندسان مشاور ايران

ـ عضو رسمي كميته تخصصي مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي ، شهر سازي وبافت هاي فرسوده انجمن صنفي مشاور

ـ عضو رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي
  
فارسي فارسي
English English
تمامي حقوق مادي ومعنوي اين وب سايت متعلق به مهندسين مشاور مقياس ترسيم مي باشد
فارسي
English
(ISS)
براي مشاهده بهتر لطفا از مرورگر هاي ورژن بالاي زير استفاده كنيد